Jozef Kapala

Váš osobný tréner

 

Poďte do FITKA

Začnite sa znova hýbať

Začnite sa dobre cítiť

Začnite zdravo žiť

 
CHCEM ZAČAŤ CVIČIŤ

" Mojim poslaním je u ľudí vzbudiť záujem o pohyb, vypestovať kladný vzťah k pohybu a aby sa pohyb stal pre ľudí každodennou a prirodzenou súčasťou života."